Información  e Admisión

O noso centro, o Colexio La Inmaculada, é un centro concertado de Educación Infantil e Primaria, adscrito ao Colexio La Salle. Temos unha soa liña de clases, o cal é un dos moitos factores que fai do noso centro un fogar no que os nosos alumnos e alumnas síntense en familia. Podes ver aquí máis sobre o noso carácter propio

Organizámonos cunha xornada partida, de 9.30 a 13 e de 15.30 a 17.30, de luns a venres, con facilidades coma o Programa de Madrugadores, o comedor escolar e variadas actividades extraescolares. Os alumnos que entren no curso 2019-2020 terán que levar todos os días o chándal colexial, a modo de uniforme (os actuais alumnos poderán facelo de forma opcional e de forma obrigatoria para as clases de Educación Física e saídas escolares). Cabe destacar tamén a nosa pertenza, como centro escolar concertado relixioso, a Escuelas Católicas.

O criterio complementario de admisión ofértase aos fillos e fillas de antigos alumnos do centro. 

Deixámosvos na marxe os botóns que vos levarán a descubrir algunhas das cousas máis representativas do noso centro. Se queredes saber máis, pescudade pola web todo o que queirades. 

Non perdades ollo sobre as novidades desta páxina, na cal poremos todos os documentos e información necesarios para o proceso de admisión. 

Información sobre o procedemento de Admisión:

Para o proceso de admisión, tanto para a reserva para o centro adscrito La Salle (para os que rematan 6º este ano) como para solicitar praza para o curso que ven, hai unha serie de documentos que consultar: 

Primeiro, podedes consultar a información exposta no DOG.

O DOG de 2017 engade ao de 2013 unha serie de consideracións, pero a base segue dispoñible no de 2013. Deixámosvos ambos documentos a continuación:

                                  DOG 2013 e DOG 2017

Os que queirades solicitar a adminisión, teredes que entregar a solicitude no prazo do 1 ao 20 de marzo.

Documentación:

Listaxe de vancantes

Modelo ED550B-Castelán  / ED550B-Galego

Díptico información

Manual familia para presenttación electrónica.

Restablése o proceso de admisión con novas datas 

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes. 

 

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa pre- sentación. 

 

2. Novos prazos do procedemento. 

 

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade. 

 

b) Novos prazos do proceso: 

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020. 

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020. 

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación. 

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020. 

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020. 

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bachare- lato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020. 

 

3. Adxudicación subsidiaria de postos escolares. 

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización. Todas as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares que se atribúen ao dito órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos servizos territoriais de Inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería. 

 

4. Publicación. 

Sen prexuízo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, a resolución tamén se pu- blicará na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e procurarase a súa máxima difusión entre todos os centros educativos afectados polo proceso. 

Resolución da consellería 07/05/2020

Calquera dúbida, consultádenos! 

Colexio La Inmaculada

Concepción Arenal, 11

15702, Santiago de Compostela