top of page

Departamento de Orientación

O Departamento de Orientación está composto por un orientador, unha especialista en audición e linguaxe e unha especialista en pedagoxía terapéutica. Este equipo fai un seguimento do alumnado do centro en diferentes momentos das etapas de Educación Primaria, e atende de forma individualizada necesidades educativas especiais. O equipo de mestres do centro participan con Departamento para o desenvolvemento integral dos alumnos.

bottom of page