top of page

Coñece La Salle. 

La Salle en España

La Salle no mundo

NO MUNDO...

La Salle está presente nos cinco continentes:

     -77 países.

     -976 obras educativas.

     -961000 alumnos e alumnas.

     -4000 irmáns.

NO DISTRITO ARLEP (España e Portugal)

A rede La Salle está amplamente asentada en España e Portugal dentro do distrito Arlep, con 101 colexios, 5 obras socioeducativas, 3 centros superiores universitarios, 87000 alumnos, 6250 educadores, granxas-escola, residencias, albergues, centros de espiritualidade...

ENTRE NÓS, Sector Valladolid.

Un total de 18 obras educativas con máis de 10000 alumnos e máis de 800 educadores. Aglutina as obras educativas de dous países (España e Portugal) e catro Comunidades Autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria e Castela e León).

OFERTA FORMATIVA

Educación Infantil (0-6 anos), Educación Primaria (6-12 anos), Educación Secundaria (12 a 16 anos), Bacharelato (16 a 18 anos) e Formación Profesional, continua e ocupacional.

LA SALLE É A REDE ONDE... o grande relaciónase co pequeno, o persoal co colectivo, o local co universal, o desvalido co solidario e o emocional coa razón.

Código Ético La Salle

bottom of page